000-arethe1Гала-церемония на стипендиантите, която цели стимулиране в продължаване на образованието и постигане на по-добри академични резултати, ще се проведе на 21  ноември в хотел „Рамада” в София. Пред настоящи и бивши стипендианти на Ромски образователен фонд (РОФ) ще бъдат представени лични истории на роми, доказали се в своята професионална кариера.
Около 60 от тазгодишните стипендианти са от Северозападна България, а най-голям е  техният брой в педагогическите науки (Стипендията се отпуска на базата на показан висок академичен успех в предходната година, представени есе, мотивационно писмо и препоръка).
За академичната 2014/2015 година получихме 507 кандидатури на студенти от страната, а одобрените от тях са 220. Най-много ромски студенти, стипендианти на РОФ, са в Югозападен университет „Неофит Рилски“-Благоевград, следвани от колегите им във Великотърновски университет „Св.св.Кирил и Методий“.
В столицата, най-много са стипендиантите ни в Нов български университет, следвани от Софийски университет.
Противно на очакванията за висок брой студенти-роми в изкуствата, данните на РОФ сочат, че броят им е сравнително по-нисък от този в хуманитарните и точните науки.  За академичната 2014/2015г. РОФ има 7 стипендианти /от 220/, обучаващи се в арт- специалност.

Виктория ПЕТРОВА
Национален Координатор на РОФ – Будапеща

19 ноември 2014 г.АДД