00-svetovna-bankaСветовната банка предлага стажове за младежи, амбициозни да научат повече за икономическите и социалните въпроси, които имат ефект върху живота на хората в цял свят. Програмата предлага възможности за обучение и практическа дейност.

Стажанската програма на банката е предназначена за завършили студенти, които искат да подобрят уменията си и да придобият опит в работата в международна среда. Платените стажове са зимни и летни и са отворени за студенти от държави, които са членове на Световната банка.
Кандидатите трябва да имат диплома за завършено средно образование и да бъдат записани за редовно обучение (да следват магистратура или докторат).

Програмата търси кандидати в следните сфери: икономика, финанси, човешки ресурси, развитие (обществено здравеопазване, образование, демография), социални науки (антропология, социология), земеделие, околна среда, развитие на частния сектор и др.

Изисква се отлично владеене на английски език.

Банката ще заплаща почасово всички стажанти и по възможност ще реимбурсира пътни разходи. Одобрените ще покриват сами разходите си по настаняване и пребиваване. Повечето позиции са във Вашингтон и с минимална продължителност от четири седмици.

Крайни срокове:

– Летни (юни – септември) – период за кандидатстване от 1 декември до 31 януари всяка година

– Зимни (декември – март) – период за кандидатстване от 1 септември до 31 октомври всяка година

Всички кандидатури трябва да бъдат изпратени онлайн.

Световната банка предлага и различни регионално специализирани стажове. Повече информация на уебсайта на Световната банка.

Дневник, 19 ное 2014