0000-znameПроф.Петър Иванов от Центъра за демографска политика отново разбуни духовете. Този път, за своите констатации ученият, на конференция в БТА, се позовава на данни от Евростат, според които 60 процента от българите живеят в мизерия, а 2 800 000 са обезщетенията, изплатени от НОИ през 2013 г. на заболели българи.

Според Иванов, официалните институции  у нас премълчават реалната демографска картина, която показва, че се топим с 8 души на час и това се дължи на високата смъртност, демографския срив и отлива на младите към чужбина.

Ученият отново бие тревожна камбана, че след 20 години българите ще бъдат около 5,9 милиона, а българският етнос ще бъде едва 3,1 милиона души. Стар гвоздей в информацията е, че ромите са около 1,8 милиона, а турците – оповече от 1 милион.

Eкспертът опровергава твърдението, че България е на 14 място в света по интелигентност, „страната ни е в 14-а група по интелигентност – с 94 IQ”, съобщава той.  Преди нас има 46 държави, чиито граждани са по-интелигентни от българите, сред тях са и всички европейски страни, което означава, че България е на последно място по интелигентност в Европа, преди Гърция, коментира проф. Иванов.

14 янури 2014 АДД