00   nedovolni-roditeli91% от българските родители не са доволни от държавната политика за подкрепа на семействата.

Този притеснителен извод дава проучването по проект на сдружение „Дете и пространство“, Национална мрежа за децата  и Института за изследване на населението и човека към БАН.

Запитването е осъществено във формат на фокус групи от общо 63 участници – родители и експерти.

70% от интервюираните са посочили, че всички деца трябва да получават надбавки. Масово семействата смятат, че доходният праг от 350 лева месечно ощетява мнозина. Българските родители са убедени, че надбавките са мизерни и не подобряват чувствително състоянието на бедните семейства.

67% от запитаните са посочили, че държавната политика трябва да включва повече пари за българските деца. Малко над половината пък не биха заменили детските надбавки за социални бонуси като по-ниски данъци.

Екипът на проучването – доц. д-р Татяна Коцева, доц. д-р Елица Димитрова, Станислава Моралийска и Калина Илиева, установил, че българите се оплакват от бюрокрацията при подаване на документи за надбавки. Около 1/3 от запитаните пък не са били доволни от качеството на услугите в яслите и детските градини.

Стана ясно, че родителите апелират за гъвкаво работно време на онези от тях, отглеждащи малки деца. Това е препоръка към страната ни и от международни доклади, уточниха от БАН. Семействата се надяват и на безплатни учебници и помагала, особено за децата на самотни родители.

Към България има препоръка за насърчаване на отпуските по бащинство, които в момента са позволени само за 10 дни при раждане на дете. В добрите практики от чужбина пък влиза примамливата за много семейства идея да получават компенсации, равни на държавната субсидия, ако няма място за децата в детски градини.

05.10.2015, news.bg