Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ представя roma magazine КУЛТУРА“ – списание за ромска култура.