000-romed-shumenНа форум в Шумен двайсетина ромски активисти, заедно с представители на Регионалния инспекторат по образование, Бюрото по труда и омбудсманът на общината, обсъдиха План за действие в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на български граждани от ромски произход за периода 2014 – 2020 година. Дебата се проведе по инициатива на ромите участници в европейските програми „Ромакт“ и „Ромед“. Шумен е между 6-те пилотни общини, участници във финансираните от Съвета на Европа програми. „Ромакт“ има за цел да се обучат ромски активисти, които да се запознаят с възможностите за предоставяне на публични услуги на общността, да бъдат ограмотени за комуникация и интеграционна работа с всички институции. Участниците в срещата фокусираха вниманието си върху проблема с узаконяването на жилищата в ромските махали в Шумен.
„Ние бяхме на среща с кмета и той категорично каза, че община Шумен, докато не подсигури хората с алтернативно настаняване, няма да бутне нито една къща, която е върху общински терен“, увери ромите Лили Макавеева, еднаот ръководителите на програмата. Според нея следващият програмен период предоставя 000-romed-shumen1възможности на общините да кандидатстват по проекти точно за решаване на жилищни проблеми.

11 юни 2014 АДД

снимки: shum.bg