Скъпи приятели,

2 август е Международен ден на ромския геноцид!

Ден за почит към всички жертви – стотици хилядите роми, избити в концентрационните лагери по време на Втората световна война. На 2 август 1944 в концлагера Биркенау, Аушвиц, само заради това, че са роми, са убити почти 3000 роми – майки, деца, жени.

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ реши на тази символична дата да отбележи „8 април-Международен ден на ромите“. Честването на 8 април бе възпрепятствано от COVID пандемията и въведеното извънредно положение. Ромската общност в Сливен нямаше възможността да почете и поднесе цветя на жертвите на Втората световна война.

На 8 април през 1971 г. започва първият Световен ромски конгрес в Лондон, който приема химна и знамето на ромите. От тогава го отбелязваме като символ на ромското движение, на това, че ромите от целия свят се обединяват в стремежа си за равноправно вписване в глобализиращия се модерен свят. Запазването и обновяването на ромската идентичност е важна част от този процес: идентичност, която запазва изконните ромски ценности, но разкъсва патриархалните окови пред модерния ром; идентичност, която включва идентичностите на различните групи и е мост между тях. Защото само гордият със своята идентичност човек може да бъде равноправен.

Един от лозунгите резюмира конгреса: “Ромският народ има правото да търси своя собствен път към прогреса ОПРЕ РРОМА / „Горе Роми, Събудете се”.

Днес ромите са най-голямото етническо малцинство в Европа – над 10 милиона на целия континент. Според официалната статистика един от трима роми е безработен, един от петима няма здравна осигуровка и девет от 10 роми живеят  под линията на бедността.

Не трябва да забравяме тези неописуеми престъпления срещу ромите, срещу човечеството. По-младите поколения, за които тези събития изглеждат далечни, трябва да познават и разбират тази трагедия. Преследването и дискриминацията нямат място в Европейския съюз. Паметта за грешките от миналото ни помага да изградим бъдещето на Европа въз основа на нашите общи европейски ценности. Трябва да помним какво се е случило и да не допускаме подобни неща никога повече в живота ни.

Скъпи приятели,

Нека всички заедно почетем ромските жертви и поднесем цветя в тяхна памет на 2 август /неделя/. Ще ви очакваме!

Програма:

10.30ч                       Поднасяне на цветя в памет на жертвите на Холокоста, р.Асеновска до паметника на Съби Димитров

10.30 – 11.00ч         Приветствени слова на гости на събитието и възпоменателен концерт в памет на жертвите с участието на орк.Карандила.

Събитието е по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ по договор №BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01 с бенефициент Община Сливен, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове.