Уважаеми братя и сестри,
Скъпи приятели,
Днес е 8 април – Международен ден на ромите!
Ден за почит към всички жертви – стотици хилядите роми, избити в концентрационните лагери по време на Втората световна война.
Тази година на 8 април честваме 50 години от Първия Световен ромски конгрес, който се е състоял през 1971 година в Лондон.

Конгресът е повратна точка за ромите по света. Денят е специален за нас, защото се чества нашата култура, език и устойчивост, с които запазваме нашата идентичност жива. Първият конгрес утвърждава ромските символи, използвани като инструменти за обединение и политическа мобилизация. Това са обединяващият термин „роми“, ромското знаме, лозунгът „Opre Rroma!” (Напред и Нагоре, Роми!), нашият химн „Джелем, Джелем“ и Международния ден 8 Април.

От тогава го отбелязваме като символ на ромското движение, за това, че ромите от целия свят се обединяват в стремежа си за равноправно вписване в глобализиращия се модерен свят. Запазването и обновяването на ромската идентичност е важна част от този процес: идентичност, която запазва изконните ромски ценности, но разкъсва патриархалните окови пред модерния ром; идентичност, която включва идентичностите на различните групи и е мост между тях. Защото само гордият със своята идентичност човек може да бъде равноправен.
Един от лозунгите резюмира конгреса: “Ромският народ има правото да търси своя собствен път към прогреса ОПРЕ РРОМА / „Горе Роми, Събудете се”.
Днес ромите са най-голямото етническо малцинство в Европа – над 12 милиона на целия континент. Според официалната статистика един от трима роми е безработен, един от петима няма здравна осигуровка и девет от 10 роми живеят под линията на бедността.
Не трябва да забравяме тези неописуеми престъпления срещу ромите, срещу човечеството. По-младите поколения, за които тези събития изглеждат далечни, трябва да познават и разбират тази трагедия. Преследването и дискриминацията нямат място в Европейския съюз. Паметта за грешките от миналото ни помага да изградим бъдещето на Европа въз основа на нашите общи европейски ценности. Трябва да помним какво се е случило и да не допускаме подобни неща никога повече в живота ни.

Извънредното положение продължава. В тези тежки времена пандемичната обстановка не ни позволява да честваме тържествено 50-годишнината от Първия световен ромски конгрес.

Братя и сестри,
Скъпи приятели,
Нека всеки от вас почете жертвите от Холокоста и поднесе своето цвете в реката!

На фейсбук страницата на Ромска академия за култура и образование може да видите нашето послание „Ромска прелюдия-минало, настояще, бъдеще“.

Бъдете здрави!
ОПРЕ РРОМА!

Стела Костова