000-markusRepnikБлизо 49 % от българските деца под 6 години са в риск от бедност или социално изключване. Това обяви представител на Световната банка за България Маркус Репник на конференция за ранното детско развитие през първите 7 години.
Повод на конференцията е новият доклад на УНИЦЕФ за състоянието на българските деца и средата, в която те живеят. Според данни на УНИЦЕФ за изминалата 2013 година е нараснал делът на бременните здравно неосигурени жени, като е достигнал почти 9 хиляди. Така децата им са били лишени от ранно качествено медицинско наблюдение, което представлява риск за децата още преди те да се появят на бял свят.
През 2011 година делата на децата под 6 г., живеещи в риск от бедност е почти два пъти по малък от настоящия – 27,9%, като още тогава е надхвърлил много пунктове от средното за Европа ниво. През същата година 64% от българчетата са живеели в материални лишения, като този дял е 3 пъти по-висок от средния за ЕС и най-висок сред всичките 28 членки.
Изчислено е, че всяко четвърто дете от 0 до 7 години живее на село като така често не може да му се осигури своевременен достъп до спешна помощ.
Оказва се, че почти половината от българските майки не говорят достатъчно на бебетата си, което може да доведе до забавяне на развитието им.
Конференцията, която се провежда под патронажа на вицепремиера Даниела Бобева ще има за цел да даде конкретни предложения и препоръки за подобряване състоянието и развитието на българчетата.
Самата Бобева обяви, че здравото общество зависи от това колко спокойни и здрави са първите 7 години на всеки негов член. Според нея е нужно да има обща политика за триединство между здравеопазването, образованието и социалната закрила.
Като цел на правителството тя постави повече партньорство с неправителствените организации и подкрепя за българските майки още пред бременността.
Бобева разкри, че е научила от доклада на УНИЦЕФ, че при децата в институции до третата година в мозъка има изградени по-малко нервни връзки, отколкото при децата, растящи в свой дом, със собствено семейство. В тази връзка Бобева се похвали, че до февруари 2014 година над 2000 деца са настанени в приемни семейства, а 113 са осиновени.
По думите й, бележи се ръст в бройката на осиновяванията, както и желанието за получаване на статут на приемно семейство.
Стана ясно, че и в страната са разкрити нови 1868 места с ясли и детски градини. Това обаче далече не изчерпва препоръките, които докладът на УНИЦЕФ отправя към България. Според специалистите в детски грижи е необходимо да се подобри информираността на всички родители и да се инвестира в консултации за придобиване на знания и умения на родителите и укрепване на техния подход към децата.
УНИЦЕФ препоръчва и създаването на специализиран орган, обезпечен ресурсно и като правомощия за координиране на националните усилия за утвърждаване на ранното детско развитие като приоритетна област на националните публични политики.05.06.2014, Диана Зайкова