11-12-27-59601_1Търсят се жени между 25 и 40 години за сезонна работа в Испания. От Бюрото по труда информират, че брутна заплата е 39,48 евро на ден:нето 38,08 евро на ден след удръжките за социални,здравни осигуровки и ДОД.
Работно време е 6,5 часа, настаняването е за сметка на работодателя, а храната се заплаща от работника.
Желаещите могат да кандидатстват до 20 декември, а интервютата за работа ще се проведат от 13 до 17 януари 2014 година в Хасково.

Кандидатите се вписват в приложена таблица, като тези които имат осигурителен номер или NIE -то/идентификационен номер на чужденец/ го представят при кандидатстване.

Записванията на кандидати за сезонна работа в Испания -в ДБТ Стара Загора ул.“Стефан Караджа“N 8, стая 102 . главен експерт Панайот Донев телефон за връзка 042/697549 .

Вече много български гражданки са работили в кампаниите за бране на ягоди и са наясно както с условията на труд и заплащане, така и с изискванията към работничките. Освен опит в полската работа е необходимо кандидатките да са физически здрави, без заболявания на опорно-двигателния апарат, да нямат проблеми с кръвното налягане, алергии и да са свикнали на тежък физически труд, който се полага ежедневно, а не само в събота и неделя в личното стопанство, тъй като натоварванията са сериозни. До голяма степен това определя профила на търсените лица, както и поставя определени изисквания към физиката на работничката.В много от стопанствата се работи в парници, където влажността и температурите са високи. Когато ягодите са на открито, жените работят под силното слънце на Андалусия.

26 ноември 2013, Дарик