Да бъде създаден Ромски културен институт предлагат от Ромската академия за култура и образование (РАКО) в Сливен. Предложението направи Стела Костова от РАКО на конференцията „Подкрепа за уязвимите и ромите“, организирана от БТА в Сливен в рамките на инициативата „Български гласове за Европа“.

По думите й там ще бъдат добрите примери и ще се правят изследвания за ромите.

Според нея, трябва да има комплексен подход и то не само в областта на образованието, защото съществуват проблеми като бедност, език на омразата, неузаконяване на ромските гета, отпадане на ромските ученици от системата на образованието.

Те участват в преговори с държавата за Новата стратегия за ромите в периода за следващите десет години, но по думите й, Планът за действие не е финансиран и липсват адекватни мерки. „Необходима е политика за равенство и приобщаване, но с участието на роми“, смята тя.

Приоритетите на РАКО са образованието и културата, посочи тя, подпомагаме студенти и ученици. Костова подчерта, че ромите в България и конкретно в Сливен, се славят със своята интелигенция и сред тях има много учители, лекари, икономисти, музиканти и други.

 

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/regional-news/oblast-sliven/222549-sazdavane-na-romski-kulturen-institut-predlagat-ot-romska-akademiya-za-kultura-i