000-colourМладежка фондация „Арете“ организира първото регионално обучение в град Пловдив по програма „Ромска професионална мрежа“ за младежи, завършващи или вече завършили висше образование, които търсят професионална реализация и кариерно развитие.
Обучителният семинар цели чрез неформални и формални методи и игри да даде възможност на участниците да изградят умения за успешно кандидатстване за работа.
Подобни обучения ще бъдат реализирани още в градовете Лом, Стара Загора, Бургас,  Шумен и Кюстендил.
Ромската професионална мрежа изгражда мост между ромските професионалисти и частния сектор в България. Създавайки партньорства със социално отговорния бизнес, мрежата предоставя възможности за стаж и работа на талантливите и образовани млади професионалисти. Чрез изграждане на менторско ядро от професионално реализирани роми се създават ролеви модели за подражание и подкрепа на бъдещите поколения.
Обученията се провеждат в рамките на програма „Ромска професионална мрежа“ по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите“,  финансиран от фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

За повече информация и заявяване на участие, моля свържете се с:

Васил Димитров
Програмен ръководител на „Ромска професионалан мрежа“
тел.:  +359 2 980 90 21/ +359 878 744 467
е mail: vassil@areteyouth.org