P1090253Представители на Ромска академия за култура и образование се срещнаха с Мариела Байкова-зам.кмет „Устройство на територията, екология, култура, образование, спортни, младежки, социални и хуманитарни дейности“. Целта на срещата бе актуализиране на Плана за действие на Община Котел в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите.

 

10.03.2014, рако