P1090166Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ проведе двудневна среща с ромски активисти от Сливен, Котел и Твърдица. Срещата бе проведена на 7 и 8 февруари 2014 в к-с „Сливен“. Два дни ромите обсъждаха приетите Общинските планове за интегриране на ромите, които трябва да бъдат актуализирани през 2014 година. Активистите от Твърдица не знаеха, че има ромски План, в който са предвидени мерки за подобряване живота на общността, а представителя на Котел – Курти Куртев – разказа за добрите намерения на общината да създаде Социално предприятие.

Макар и живеещи в различни общини всички бяха единодушни, че има още какво да се желае по Плановете.