P1090268Сутринта на 12 март малчуганите очакваха с нетърпение да започне куклената постановка” на Държавен куклен театър – Сливен. Бонка, Мишо, Янко, Зюмбюла, Яшар, Дафинка … всички те, децата от детските градини  „Звездица” и детска градина „Здравец” горяха от желание да задоволят любопитството си. Гонеха се, въртяха се в кръг, пееха песни и току все питаха какво ще да е това шоу.  Не знаеха какво е куклен театър. Учителките обясняваха – „Деца, след малко ще гледате куклите да танцуват и пеят, да говорят и разказват приказки….”. Децата гледаха учителките и недоумяваха – как така куклите ще танцуват, ще пеят, ще разказват.  За повечето от тях това бе първото им куклено шоу на живо.

Когато видяха артистите облечени като Снежковци, те започнаха да ръкопляскат и да се смеят. Очите им светеха от щастие докато гледаха зеления заек, който искаше да узрее, куклите Куку и Пипе, червеното яйце, немирното поточе, слънцето, облачето. Не усетихме кога свърши приказката и дойде…Пролетта.

 

P1090266Проект BG051PO001-4.1.05-0158 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община Сливен” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”