Pages Menu

юни 8, 2022

Семейни фотоси

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, сътрудник „Проучване“ проведе срещи с представители на ромското население в гр.Сливен, гр.Котел, с.Жельо войвода, с.Самуилово, гр.Твърдица, с.Горно Александрово с цел издирване на стари семейни фотоси. По време на срещите присъстващите роми заявиха готовност да предоставят своите, събрани през годините, семейни снимки и албуми за да бъдат включени в дигитална изложба „Спомени на ромите през годините“.

Проект „Дигитална фотоизложба „Спомени на ромите през годините“ е реализиран по програма „Социално ангажирани изкуства“ с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”.