00   russe-s-uslugi42 деца и младежи с увреждания са приютени в три Центъра за настаняване от семеен тип.

„През последните четири години на територията на община Русе построихме три Центъра за настаняване от семеен тип, които приютиха 42 деца и младежи с увреждания. Така предоставихме възможност за работа на 49 специалисти в социалната, образователната и здравната сфера. Подбрахме и обучихме 26 приемни семейства, които предлагат приемна грижа за 57 деца, лишени от родителска грижа“ – заяви кандидатът за втори мандат като кмет на Русе Пламен Стоилов.

Той допълни, че за този период е била ремонтирана сградата на бившия Дом за деца, лишени от родителски грижи „Райна Гатева“, където понастоящем се предоставят услугите „Наблюдавано жилище“ и „Център за настаняване от семеен тип за лица с психични увреждания“. Изграден е и нов жилищен блок към Дома за възрастни с деменция „Приста“, а в Дома за възрастни хора с физически увреждания „Милосърдие“ е подменена дограмата. Сградата на филиала на дома в кв. „Средна кула“ е газифицирана.

02.10.2015, dariknews.bg