Екипа на Сдружение „Ромска академия за култура и образование” проведе среща за осведомяване на ромската общност в с.Самуилово по проект „Ромски застъпнически звена-обучени и овластени”. Срещата се проведе в ромската махала в селото на 12.септември 2013.

Г-жа Стела Костова, председател на РАКО, запозна присъстващите роми с целите и дейностите на проекта. Всички бяха заинтригувани от идеята да участват в предвидените обучения, да се научат сами да решават проблемите си, да помагат на своите съседи.

Задаваха въпроси на г-жа Костова. Питаха. Интересуваха се. Какво точно ще правят, как ще бъдат полезни, както на себе си, така и на другите. В края на срещата всички бяха готови да се включат в дейностите по проекта. Диян Демирев заяви, че хората си плащат за подобни обучения, а тук се предоставят безплатно. Че това е добра инициатива и той с радост ще се включи в нея.

„Проектът „Ромски застъпнически звена – обучени и овластени“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“- www.ngogrants.bg