logo copy-0-0-1-0РАКО стартира проект „Ромски застъпнически звена – обучени и овластени”. Екипа на Сдружението проведе три информационни срещи в гр.Сливен, с.Самуилово и с.Чинтулово за осведомяване, избор и сформиране на застъпнически звена. Срещите бяха предвидени да се случат в късния следобед, защото част от желаещите да присъстват на информационните срещи работят. За наша приятна изненада голяма част от желаещите да участват в застъпническите звена са млади роми. Те не знаят какво е да си застъник, какво е да участваш в дейности, мероприятия за популяризиране на ромската култура и интегриране на ромите в България. Всички са единодушни, че има нужда от млади роми, които да защитават, да помагат и да се застъпват за интересите на своята общност.

„Проектът „Ромски застъпнически звена – обучени и овластени“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“- www.ngogrants.bg