Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ представи Фотокнига „История на ромската култура в Сливен“ плод на успешно реализиран проект Фотокнига „История на ромската култура в Сливен“, финансиран от Национален фонд „Култура“. На представянето, което се проведе на 29.септември 2023г в к-с Централ, присъстваха над 20 представители на държавни, общински културни институции в община Сливен, интелектуалци, представители на местната ромска общност.

Фотокнигата събуди интереса у присъстващите гости чрез своя нестандартен подход, с който успя по успешен начин да представи развитието на ромската култура в регион Сливен и приноса ѝ в културното наследство на България като показа нейната роля в културно-исторически план – песни, танци, музика, състави, традиции и положителното й влияние върху ромската общност.

С разпространението на Фотокнига „История на ромската култура в Сливен“ се създадоха предпоставки за позитивна промяна в нагласите на обществото относно приноса на ромската култура в българската, национална и европейска културна съкровищница, както и, че съществуването на културна самодейност и участието в различни културни дейности спомага за социалната и обществената интеграция на ромската общност и успешната реализация на представители на ромската общност в различни професионални сфери.

Финансовата подкрепа в размер на 13500лв е предоставена от Национален фонд „Култура“.