dav

dav

Екипа на Ромска академия за култура и образование проведе 2 родителски срещи на 10 и 12 октомври в църквата на пастор Сашо в кв.Надежда на тема „Как да се подготвим за детска градина и училище“, „Режим в детска градина и училище“. Стела Костова – председател на РАКО, запозна присъстващите родители с основните правила, които трябва да спазват за да помогнат на детето си да има успешен и спокоен учебен ден; с дневния режим в детската градина и училище, примерни ситуации. Родителите задаваха множество въпроси относно новопостроената детска градина – кой е директора? кога ще започне да работи? ще има ли учители от ромски произход в детската градина? и др. Стела Костова обясни на родителите, че детската градина се очаква да отвори врати в края на месец октомври по случай празника на град Сливен – Димитровден.

 

 

Дневен режим

 • 7.45 ч. Прием
 • 8.30 ч. Утринно раздвижване
 • 8.45 ч. Закуска
 • 9.00 ч. Планирани ситуации
 • 11.00ч. Игри
 • 11.30ч. Разходки
 • 12.00ч. Обяд
 • 13.00ч. Сън
 • 15.30 ч. Закуска
 • 16.00 ч. Непланирани ситуации
 • 17.00 ч. Игри
 • 19.00 ч. Приключване на работния ден

Как да помогна на детето си за успешен и спокоен учебен ден в училище и детска градина

1.Помогнете на детето да си подготви раницата, сложете закуска, обяд, вода, шапка и др. Научете го да си подрежда учебниците.
2.Когато го обличате за училище, тренирайте закопчаването на ципове, копчета и др. Насърчете детето да се научи да се облича само.
3.Детето трябва да си ляга преди 22 часа, за да може да се събужда сутрин по-рано.
4.Тръгвайте навреме, за да гарантирате, че ще имате необходимото време да се сбогувате с детето си за деня, да останете известно време и да го успокоите, ако е нужно.
5.Изпращайте детето с мили думи и пожелания като: „Приятен ден” и „Успешен ден”.
6.Покажете на детето си от къде ще го вземете в края на деня.
7.Проверете кога свършват заниманията, за да знаете кога да вземете детето си.
8.Детски ръчен часовник е необходим за добра организация на времето. Така детето само ще се научи да следи часа и да степенува своите задължения.
9.В края на деня говорете с детето си за това, което се е случило в училище/детската градина.
10.Затвърдете правилата за безопасност, които детето трябва да знае.
11.Информирайте се за дневния режим в училището/детската градина.
12.Информирайте се за заплануваните в училището/детската градина мероприятия.
13.Разговаряйте с учителите относно напредъка на вашето дете.

 

dav

dav

dav

dav

dav

dav

logo-zovРодителските срещи са част от дейност „Въпроси и отговори“ по проект „Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи от Община Сливен“, който се реализира от Община Сливен в партньорство с РАКО. „Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски съюз.“