P1100500Общо 155 ученици от V до VІІІ клас в сливенските села Жельо войвода и Селиминово са обхванати по проекта „Уроци на успеха – подкрепа на ромските ученици”.
С възпитаниците от местните прогимназии „Д-р Петър Берон” и „Хаджи Димитър”, всяка седмица, се провеждат допълнителни часове по български език и математика. Учителите от двете училища споделят, че тези занимания имат положителен ефект не само в резултатите на учениците, а и в тяхното дисциплиниране, в отношението им към учебния процес, в цялостното им поведение.
Друга основна дейност по проекта, който се реализира от Ромска академия за култура и образование(РАКО), е работа с родителите. Досега са проведени четири срещи с тях, съпроводени с кратки беседи от представители на академията и учители.

***
В срещата в село Селиминово, проведена на 27 ноември, участваха около 30 родители, които живо се интересуваха от дейностите, предвидени в проекта, задаваха въпроси на екипа на РАКО и на учителите. Споделиха задоволството си, че техните деца ще имат възможност да работят допълнително, но не спестиха и тревогата си за груби отношения между ученици, за незаинтересованост от страна на родители, чиито деца пречат в учебната работа, създават напрежение в отношенията ученици, родители, учители.
За ролята на родителите и учителите в укрепването на любовта на децата към училището говори Васил Чапразов.
P1100495На конкретните въпроси на родителите Веселина Йорданова, Иринка Стоянова, Илия Любенов и др., отговориха директорката на училището Тодорова, и Стела Костова, председател на РАКО.

рако,17.12.2014

image001Дейностите по проекта се осъществяват с финансовата подкрепа на Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук , принадлежат единствено на „Ромска академия за култура и образование” и не отразяват непременно вижданията на  фондация „Тръст за социална алтернатива” или нейните партньори.