Религията на  ромите и ролята на съветниците по ромски въпроси обсъждаха младежи от Самуилово

P1080651Двудневно обучение по проект „Ромски застъпнически звена – обучени и овластени“ проведе в почивните дни на 2 и 3 октомври Ромска академия за култура и образование.

Вниманието на младите роми от сливенското село Самуилово, бе привлечено от темите: Ромите – най-голямото етническо малцинство в ЕС; Република България, член на Европейския съюз; История, традиции и култура на ромите, поднесени интересно и с много сравнителни факти от лекторите Стела Костова и Васил Чапразов.Често, младежите споделяха свои примери от живота, с които подкрепяха тезите на лекторите и очакваха по-активната позиция на своите връстници по повдигнатите въпроси. Особен интерес предизвика темата за религията на ромите, свързана с реалностите от историята на древната им родина Индия. Те искаха да знаят повече факти и за ромския език, за неговото развитие, за особеностите на различните ромски диалекти, за ромските думи в българския език. Питаха и за мястото и ролята на неофициалните съветници на селските кметове по въпроси на ромите, за състоянието на Националния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси, който бе напуснат от най-големите ромски организации през април тази година.

„Проект „Ромски застъпнически звена – обучени и овластени“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“- www.ngogrants.bg