На 23 април в град Сливен Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ и Български хелзинкски комитет проведоха регионален среща на тема: „Равни – заедно срещу дискриминацията и предразсъдъците“. Стела Костова – председател на РАКО, откри срещата и запозна присъстващите с нейната цел. Антония Захариева представи доклада за Регионалната оценка на специфичните предизвикателства, които срещат уязвими групи и общности, във връзка с дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от омраза в Област Сливен. В срещата взеха участие представители на Общинската администрация, РЗИ Сливен, здравни и образователни медиатори, представители на религиозни общности, лекари от Общинската болница.

Крайната цел е Противодействие на проявите на нетолерантност чрез съвместните действия на местна и държавна власт и ефективно взаимодействие срещу прояви на нетърпимост.

Подай сигнал , ако:

  • си бил обект или свидетел на дискриминация
  • си бил подложен или си станал свидетел на обиди, заплахи или враждебна реч на живо или в интернет
  • си бил нападнат, подложен на физическо или психическо насилие или си ставал свидетел на подобни деяния
  • някой е посегнал на твоята собственост или си бил свидетел на посегателство