На 18 и 19 септември в град Сливен Сдружение“ Ромска академия за култура и образование“ и Български хелзинкски комитет проведоха регионален семинар на тема: „Равни – заедно срещу дискриминацията и предразсъдъците“. Лектори на семинара бяха Красимир Кънев, председател на БХК и Радослав Стоянов, експерт от БХК, които представиха и с аудиторията обсъдиха следните теми: Национални и международни стандарти за противодействие на прояви на нетолерантност; Език на омразата и механизми за противодействие. Докладване на реч на омразата и на престъпления от омраза; Механизми за противодействие на дискриминацията. Представяне на платформа за докладване на инциденти от омраза/предразсъдъци; Престъпления от предразсъдъци и механизми за борба с тях: Дискриминация –понятие и правни форми
Антония Захариева, представи доклада за Регионалната оценка на специфичните предизвикателства, които срещат уязвими групи и общности, във връзка с дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от омраза в Област Сливен.
В семинара взеха участие над 25 представители на неправителствени организации, представители на местни и регионални власти, служители в стуктури на местна и регионална администрация, експерти и доброволци, свързани с темата на семинара.
Целта на обучението е да повиши капацитета на участниците, но и да чуят повече гледни точки за приложимостта на най-доброто към условията на регионалния контекст в противодействието на проявите на нетолерантност. Крайната цел е заедно да обобщим препоръки как властите и НПО по места, които да могат по-ефективно да си взаимодействат срещу прояви на нетърпимост. На семинара беше представена и разработена по проекта платформа за докладване на инциденти от омраза.

Събитието се проведе в рамките на проекта „Укрепване на ролята на гражданските организации на уязвими общности в България да противодействат на дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от предразсъдъци“ (EQUALTOGETHER). Проектът е съфинансиран от програмата на Европейския съюз „Граждани, равенство, права и ценности“ (2021– 2027) и се изпълнява от консорциум, координиран от Български хелзинкски комитет.

 

РАКО, 20.09.2023