Братя и сестри,

Скъпи приятели,

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ поднесе цветя в памет на жертвите от Холокоста. Това се случи на днешния 8 април  до река Асеновска (до частната болница).

8 април е Ден за почит към всички жертви – стотици хилядите роми, избити в концентрационните лагери по време на Втората световна война.

Тази вечер ще представим книгата „Панорама на ромската култура“ и видеата с героите на нашето време, наша гордост, творците на България– музиканти, художници, артисти, литератори, писатели, професори, академици. Нова и уникална за България и Европа книга, в която успяхме да съберем на едно място и да покажем нашите талантливи и успешни хора, които са в основите на културата на България.

Неслучайно избрахме датата 8 април – Международен ден на ромите!

На тази дата преди 53 години се е състоял Първия Световен ромски конгрес. Конгресът е повратна точка за ромите по света. Денят е специален за нас, защото се чества нашата култура, език и устойчивост, с които запазваме нашата идентичност жива. Първият конгрес утвърждава ромските символи, използвани като инструменти за обединение и политическа мобилизация. Това са обединяващият термин „роми“, ромското знаме, лозунгът „Opre Rroma!” (Напред и Нагоре, Роми!), нашият химн „Джелем, Джелем“ и Международния ден -8 Април.

От тогава го отбелязваме като символ на ромското движение, за това, че ромите от целия свят се обединяват в стремежа си за равноправно вписване в глобализиращия се модерен свят. Запазването и обновяването на ромската идентичност е важна част от този процес: идентичност, която запазва изконните ромски ценности, но разкъсва патриархалните окови пред модерния ром; идентичност, която включва идентичностите на различните групи и е мост между тях. Защото само гордият със своята идентичност човек може да бъде равноправен.

Един от лозунгите резюмира конгреса: “Ромският народ има правото да търси своя собствен път към прогреса „Opre Rroma!” / „Горе Роми, Събудете се”.

Братя и сестри,

Скъпи приятели,

Нека всеки от вас почете жертвите от Холокоста и поднесе своето цвете в реката!

Бъдете здрави!

„Opre Rroma!”