P1090756РАКО гостува в ямболската Фондация „Болни от астма“, чийто председател е Кина Асенова. Ямболския екип не е спирал своята работа по празниците – 1, 2, 3 май те работят, за да наваксат с бумагите и бюрокрацията, с която ги засипват финансиращите организации. Ямболии запознаха доброволците и членовете на Ромска академия за култура и образование с дейностите и проектите, които реализират в момента. Тяхна основна дейност е работа по голямата програма ХИВ/СПИН и Туберкулоза. От миналата година са насочели своите усилия в образованието – да водят малките деца на детска градина за да се подготвят за първолаци. Кина Асенова сподели своята болка от работата с ромската общност в Ямбол. Тя каза, че проблемите, които среща са свързани с по-възрастните роми (бабите и дядовците), те са главните виновници децата да не ходят на училище. При въпроса на Стела Костова – кой друг работи с ромите в община Ямбол и община Тунджа, Кина Асенова отговори, че на хартия ги има много. Но основно нейния екип се блъска по улиците в ромските махали на общината и града и разговаря с хората. Въпреки политическите нападки, които понякога получава, тя не се отказва да работи. Помага и на своите „колеги“ от други ромски фондации, като им пише проектите с надеждата да се случи нещо добро за ромите в Ямбол. Но като че ли доброто така и не идва. Проектите се пишат и отчитат. И двата екипа се съгласихме, че без подкрепата на местната власт няма как да се решават проблемите на ромите в България. Не може ромските неправителствени организации сами да повишат качеството на образование в българските училища, да асфалтират улиците, да подобрят жилищните условия в ромските махали, да осигурят работа на безработните роми, да предоставят безплатни медицински прегледи. Това са задължения на управляващите, на държавата.

3 май, Тони Иванова

logo copy-0-0-1-0„Проект „По-прозрачни! По-видими! По-решими!“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“ – www.ngogrants.bg