000-arethe1Трета европейска среща Roma Summit – 04 април 2014
Третата европейска среща на върха(Roma Summit), която се провежда в Брюксел на 4 април 2014 г. ще направи преглед на постигнатия напредък за приобщаване на ромите в ЕС. Предишните ромски срещи на върха се проведоха в Брюксел ( 2008 г.) и Cordoba (2010 ) .
Около 500 представители на институциите на ЕС, националните правителства и парламенти, международни организации, ромски организации на гражданското общество, както и местните и регионални власти, ще обсъдят изпълнението на Националните ромски стратегии, които са изградени в рамките на изискванията посочени от ЕС.
Проявата ще бъде открита за медиите и ще се предава на живо по http://ec.europa.eu/justice/events/roma-summit-2014/index_en.htm. Осигурен е симултанен превод на ромски, български , чешки, английски, испански, френски, немски, гръцки, хърватски, унгарски, италиански, македонски, полски, румънски, словашки, турски.
Срещата на върха ще открои напредъка, постигнат след последната среща на върха, ще гарантира че процесът на приобщаване на ромите продължава чрез силната подкрепа и ангажираност от страна на европейските и националните политици. Форумът ще обърне специално внимание на важната роля, която играят местните и регионалните власти за интеграция на ромите.
В големия ромски форум участие ще вземат Жозе Мануел Барозо, председател на Европейската комисия, Траян Бъсеску , президент на Румъния, Зони Weisz, ром, оцелял от Холокоста, Вивиан Рединг, заместник – председател на ЕК и комисар по правосъдието, основните права и гражданството, Янис Михелакис, министър на вътрешните работи и председател на Междуведомствената комисия за ромска проблематика на Гърция, Ласло Андор, комисар по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване на Европейска комисия.
Срещата ще бъде водена от Françoise Le Bail, генерален директор по въпросите на правосъдието в Европейската комисия

В първия панел „Осъществяване на политики за роми на местно ниво” се очаква да говори Зинаида Златанова , заместник министър-председател на България.
В този панел, с основен говорител комисар Вивиан Рединг, ще бъдат обсъдени темите: предприемане на всеобхватни политики и мерки на национално и местно равнище ; предприемане на мерки, включващи ромските жени и деца; насърчаване на междукултурния диалог както на национално, така и на местно ниво, за приобщаването на ромите и др.

Във втори панел, с модератор Кинга Гьонц, член на Европейския парламент, ще вземе участие и кметът на Каварна Цонко Цонев. Основен говорител в този панел ще бъде Ласло Андор , комисар по заетостта, социалните въпроси и приобщаването.
Тук основно ще бъдат обсъдени начините как да се гарантира, че средствата на ЕС ще достигнат на местно ниво за ефективно реализиране на политиките свързани с ромите. Ще бъдат третирани въпросите на сътрудничеството между всички заинтересовани равнища на управление, прякото участие на ромите в управлението на средствата и мерките за интеграция на ромите, предизвикателствата и начините за свързване на фондовете на ЕС с мерките в Националната стратегия за интеграция на ромите.

В трети панел на срещата ще бъдат обсъдени гаранции за интеграцията на ромите в присъединяващите се към ЕС страни. В този панел , ще бъдат обсъдени също въпроси на по-тясното сътрудничество между всички съответни равнища на управление и регионалните или местните власти, с цел да се подобри интеграцията на ромите на местно ниво.

АДД, 3 април 2014 г.