romani-masalia22

ТЕ ЯКХА ТЕ ИНКИСОНАС, КОРО ТЕ АЧШОСАС. Очите ти да бяха излезли, сляп да беше останал.

БУТ ПХЕРАСА КХАЧИКОСКЕ. Много приказки за нищо.

ХЕР БАЛВАЯКЕ ЯКАС НА ВАЗДИ, СОСКЕ НА ДЖАНЕСА О КУВЕТЦИ Е БАЛВАЯКО. На всяко подухване не си вдигай яката, защото не знаеш силата на вятъра.

КОН ДЖАЛА, ДЖАЛА – КОН АЧШОЛ, АЧШОЛА. Който тръгва – тръгва, който остава – остава.

ДИКХ ТАЛАЛ, ТЕ ПЕКЕЛ ТУТ ОПРАЛ. Погледни отдолу, за да те огрее отгоре.

БАРИ БУКХ ХА, БАРО ПХЕРА НА КЕР. Голям залък хапни, голяма приказка не казвай.

ЗУРАЛО ШЕРО ЗАЛАГА КАЩЕНЦА НИ КИРЬОЛ. Яка глава с малко дърва не увира.

ГАСАВИ ГУРУВНИ, ГАСАВО ТХУТ ДЕЛ. Такава крава – такова мляко.

ЧШУ ПАЛАЛ ТУТЕ ТЕ АКХАРЕС АНГЛАЛ ТУТЕ. Хвърли зад себе си, за да намериш пред себе си.

Е БАРЕ АМАЛА ПЕ БАРЕ ДРОМА ПИНДЖАРДНЬОН. Големите приятели се познават на дългите пътища.

ЧОРО МАНУШ – БАРО БЕНГ. Беден човек – голям дявол.

ГАСАВЕСА КИДЕС ТУТ, ГАСАВО АЧШЕС. С какъвто се събереш, такъв и ще станеш.

МЕ МЕРАВ ГЕРАТАР, ТУ ВАЗДЕС МАН ПОРЯТАР. Аз умирам от краста, ти ме вдигаш за опашката.

ПАЙ ТХАЙ ЛОН ТЕ ХАВ, АМА ЛОКИМАСА ТЕ СОВАВ. Вода и сол да ям, но спокоен да спя.