00 rako4„Модели на добри практики за интеграцията на ромите“ обсъдиха в Сливен на 23 юли участници в Кръглата маса , организирана от Ромска академия за култура и образование и Български хелзинкски комитет. Повече от 40 представители на РАКО, УНИЦЕФ, община Сливен, фондация Лекари на света, здравни медиатори и др. споделиха опит в областта на образованието, заетостта, жилищното осигуряване, здравеопазването на ромите.

Стела Костова, председател на РАКО, представи успешни модели на интеграция на ромите в областта на образованието и културата. Тя говори и за процеса на десегрегация и интеграция в образованието, подчерта колко е важно за правилното им развитие, децата от различни етноси в страната да учат заедно. Костова не спести и критиките си за реализацията на десегрегацията в образованието, стартирала преди повече от 20 години в Сливен, конкретните си въпроси към Министерството на образованието и науката, едва сега „осъзнало“ колко е важно за страната да се работи ефективно в тази посока на десегрегация.

Дилян Стойков, експерт в Община Сливен, каза, че ромските деца имат нужда от повече подкрепа в начален етап (детска градина), тъй като не владеят български език. За едно дете от кв. Надежда, да излезе и да отиде в другия край на града, за да учи в смесена паралелка е събитие, изискват се сериозни усилия и ресурс на цялото му  семейство. Образователната интеграция е процес, който трябва да бъде постоянен и институционализиран.

Сашо Ковачев от Кюстендил, потвърди от своя опит, че десегрегацията е много труден процес, тъй като „Държавата няма капацитет, нито желанието да го прави“. Според него, когато липсва разбиране в обществото, както от мнозинството, така и от ромите, процеса няма да се случи. А това е лошо, защото липсата на добри взаимоотношения и приятелства между българи и роми, води до размирици и проблеми.

00 rako21Образователната тема бе продължена от Станчо Ставрев, зам.кмет на община Тунджа, който представи  „Моделът на община Тунджа за интегрирано образование и решаване на проблема с ранното отпадане от училище“. Като представител на местната власт г-н Ставрев заяви, че „закона за санкциите не работи, а „механизма за обхват“ е безумие – министерството отчита едни фантастични резултати, които нямат нищо общо с реалността“. Фундамента на процеса за интегриране на ромската общност са медиаторите.  Съвета на заместник – кмета към другите общини е: да се правят родителски срещи в края на всяка учебната година, да се говори директно с родителите, за да е наясно администрацията дали се движи в правилната посока.

Проф. Иван Пенов, председател на УС на Фондация „Земята – източник на доходи“, представи темата „Интегриране чрез икономически инициативи на ромски общности“. Проф. Пенов заяви, че е важно да се работи с цялото семейство, защото бедността не обхваща само отделен член от него. Те подпомагат роми главно по селата с микрокредити с 6% оскъпяване, както и безплатни експерти – юристи и агрономи.

Голям интерес предизвика темата „Градоустройство – печелим всички: Модел на жилищно узаконяване в три общини в България“, представена от Кирил Илиев, правен експерт в Тръст за социална алтернатива. Според Кирил Илиев „Общините неглижират проблема“, тъй като „не желаят да си образуват допълнително работа“. Проекта, по който работят, е демонстрационен, чрез него се опитват да създадат модел и да покажат, че решение има. За 5 години работа са подпомогнали 1799 семейства да си получат строителните документи.
В създалата се дискусия, Красимир Кънев, председател на БХК, заяви, че принудително събаряне на ромски къщи има там, където има интерес – ценни терени или етническо напрежение /за наказание/.

Темата „Здравното медиаторство в България – пътят от гражданска инициатива до законодателна регламентация“ бе представена от Цвета Петкова, от „Национално сдружение на здравните медиатори в България“. В момента в България има назначени 245 здравни медиатори в 130 общини.

В края на деня Красимир Кънев презентира темата„Защита от дискриминация – правилни стратегии и добри практики“. Той запозна присъстващите с видовете дискриминация и посочи как да се защитим; двойствения стандарт в съда, когато съдят ром и когато съдят политик. Представи конкретни примери не само от България, но и от други европейски страни.

25 юли 2019 АДД