000-probl1На второ място са икономическите проблеми и безработицата
Корупцията се възприема като проблем номер едно в световен мащаб, но за българите това е бедността и разликата между бедни и богати. Според резултатите от световното допитване на УИН/„Галъп интернешънъл” за 23% от българите бедността е основен проблем в света.

Следват икономическите проблеми и безработицата със 17% и с 15%.

След нея българите нареждат като проблем в световен мащаб корупцията с 9%, следвана от войните и въоръжените конфликти със 7%, както и престъпността с 5%.

Така дяловете на отговорите, свързани с бедността, икономическите трудности и безработицата у нас са над средните за света и това е особено отчетливо по отношение на бедността, анализират от „Галъп интернешънъл”.

Годишното проучване на УИН/„Галъп интернешънъл” се провежда в последните месеци на всяка година. В последното издание на изследването са интервюирани 66 806 души от 65 държави, което е представително за 77% от световното население.

21% от анкетираните в световен мащаб посочват корупцията като най-важен проблем.

Икономическите трудности заемат второто място с 14%. Бедността (пропастта между бедни и богати) е на трето място с 12%.

Корупцията е посочвана като основен проблем в Азия (26%), Северна и Южна Америка (19%), Близкия Изток и Северна Африка (15%). Бедността пък изпъква като проблем сред респондентите в Западна Европа (24%) и Източна Европа (20%). В Африка посочват най-често икономическите проблеми (21%).

Азия има най-висок дял от отговори в категорията корупция (26%) в сравнение с другите региони. В рамките на азиатския регион Филипините (50%) и Индонезия (40%) показват значително по-високи стойности по този въпрос в сравнение с всички други държави в света. Австралия (4%) и Япония (2%) пък са държавите, в които корупцията се вижда като сравнително малък проблем.

Северна и Южна Америка (19%) и Африка (18%) също демонстрират високи нива на тревога спрямо корупцията, докато в Западна Европа те са много по-ниски – корупцията събира само 8% от отговорите в региона. На практика държавите в Западна Европа регистрират едноцифрени дялове – например Великобритания с 8%, Германия с 6% и Франция с 4%.
Икономическите проблеми са идентифицирани като втория най-сериозен проблем в света. Африка (21%) класира тези въпроси като проблем номер едно, а Кения (27%) излиза доста над средните стойности за региона. Африка е следвана от Северна и Южна Америка (16%). Средните нива на отговорите „икономически проблеми” за света са 14%.
17% от британците считат тази категория проблеми за най-сериозен въпрос. Други страни от Западна Европа, които показват по-видима тревога в това отношение, са Холандия с 12%, Германия с 10%, Испания с 10% и Австрия с 9%.
В САЩ 26% от респондентите посочват икономическите трудности – което ги прави проблем номер едно там.
Малайзия (47%) и Гърция (43%) са страните, които регистрират най-високи нива на отговори, свързани с икономическите проблеми в световен мащаб.
Бедността, по-специално пропастта между бедни и богати, се счита за третия най-голям проблем в целия свят с 12%. Тя е най-голямото притеснение сред участниците в изследването от Западна Европа (24%). Някои страни от
този регион показват изключителна чувствителност по тази тема – като Германия (34%), Австрия (32%), Испания (27%) и Франция (25%). В тези страни отговорите в категорията „бедност” значително превишават средната стойност от 12% в глобален мащаб.
Във връзка с темата за финансовите затруднения безработицата е на четвърто място в световен мащаб (10%) в списъка с важните проблеми. Делът на отговорите в Европа (14%) е надминат единствено в Африка (19%).
Резултатите в Северна и Южна Америка обрисуват разделена картина – от една страна САЩ (11%) и Бразилия (8%) признават безработицата като проблем, докато Аржентина (2%) му отдава далеч по-малко внимание.
Резултатите от страните в Северна и Южна Америка явно контрастират спрямо тези в другите региони – за пример: Италия вижда безработицата като най-голям проблем (34%), както и Босна (32%) и Южна Африка (30%).
4 март 2014, Камелия Цветанова