P1090734Деца избират за свои модели сводници
Обмяна на опит с представители на старозагорската фондация „Свят без граници” проведе Ромска академия за култура и образование – Сливен. В офиса на старозагорци, освен членове на екипа, пристигнаха и доброволци на известната сливенска организация.
Ганчо Илиев, председател, запозна присъстващите с работата на „Свят без граници”, представи приоритетите, които отличават тяхната фондация. Той подчерта, че в Стара Загора има 25 организации, които работят по проблемите на ромите, но че именно техния екип е спечелил доверието на местната власт и че техни представители са участвали дори в мониторинг на работата на съдебната система.
Основен проблем за екипа на фондацията е здравеопазването на общността, на първо място – борбата с туберкулозата. Приоритетни са също и програмите на организацията, свързани с хуманитарни дейности. Гордеят се с работата си на терен, която често се извършва от студенти и прецизно установява състоянието на общността по определени проблеми. Интересно е изследването с подрастващи на тема „Какъв искам да стана”. Жалко, но е факт, че много от отговорите подчертават суровата истина, че децата приемат за свои безспорни авторитети сводници. Те имат пари, добре обзаведени жилища, жени – посочват участниците в анкетите. Затова и част от новите инициативи на организация „Свят без граници” е ориентирана към децата на проститутки, които не полагат особени усилия за социализирането на собствените си деца. P1090748Екипа на РАКО посети децата в детския център за да види как учителите работят индивидуално със всяко едно от тях. Въпреки стреса от непознатите лица децата ни посрещнаха с песен.

29 април 2014, АДД

 

 

 

 

logo copy-0-0-1-0„Проект „По-прозрачни! По-видими! По-решими!“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“ – www.ngogrants.bg