Pages Menu

авг. 7, 2020

Предмет на предвидената процедура Организиране и провеждане на супервизии – Дейност 2

Предвидената процедура има за цел да бъдат подготвени, организиране и приведени 2 групови супервизии. Всяка супервизия ще бъде проведена в рамките на 2 дни от група по 25 човека/родители и учители/, като общо ще бъдат включени 50 учители и родители.

Краен срок: 16 август 2020