000-arethe1ПОКАНА

за участие в конкурс за подбор на стипендианти – студенти, докторанти и специализанти от ромски произход, обучаващи се в медицински  специалности

За повече информация тук