Pages Menu

юли 1, 2022

Покана

за представяне на оферта за директно възлагане по чл.20, ал.4 ЗОП

Уважаеми дами и господа,

Моля да представите оферта за извършване на услуга, която има следните характеристики:

Предмет: заснемане и излъчване на 1 събитие – литературно-музикален концерт в дигиталното пространство.

Количество и обем: осигуряване на мултимедийна среда – наем на техника и оператори за заснемането и излъчването на литературно-музикален концерт

Обща прогнозна стойност: 4345,59лв без ДДС или 5214,71лв с ДДС

Срок за представяне на офертата: 22 юли 2022 на e-mail: rakosliven@gmail.com или в офиса на Сдружение „Ромска академия за култура и образование“: гр.Сливен, бул.Цар Освободител 34-Г

Срок на валидност на офертата: 3 месеца

Проект „Културни хоризонти“, финансиран по Програма „Едногодишен гранд 21“ на Национален фонд „Култура“