000-img_3087-1Кръгла маса по въпросите на доболничната помощ за неосигурени организира в Сливен сдружение ЛАРГО

Високият дял на здравнонеосигурените не принадлежи на малцинствата , 75% от тях са етнически българи, а само 15% са роми– стана ясно от изследване, което цитираха организаторите на кръгла маса по въпросите на доболничната помощ в Сливен.В срещата, проведена в хотел „Национал”, взеха участие представители на местната община, на здравноосигурителната каса, както и на неправителствени организации.
Сашо Ковачев, Ваня Григорова и Станимир Кискинов, от екипа на сдружение ЛАРГО, инициатор на събитието, представиха свой анализ на обхвата на доболничната помощ в национален мащаб, идеи за концепция, която да осигурява достъп до доболнична помощ за лица, отпаднали от процеса на здравното осигуряване.

Водещо място в дебата между участниците, зае предложението на ЛАРГО за предоставяне на здравнонеосигурените т.н. „Социални пакети”.Тази идея, както и пряко свързаните с нея „специални кабинети”, „социални поликлиники”, финансиране чрез общинските бюджети, бе оспорена от специалистите. Д-р Васислав 000-img_3097-1Петров, шеф на окръжната болница в Сливен, сподели, че предпочита решенията да имат по-глобален характер, което предполага намеса на държавата, участие на държавно ниво. Стела Костова, председател на Общинската комисия по образование, наука, култура и вероизповедания, подкрепи разбирането за държавно участие в разрешаването на въпроса с една цялостна политика на дофинансиране на доболничната помощ чрез личните лекари/джипита.
Не е нужно отново и отново да разделяме хората – реагира д-р Елка Нинова – председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Сливен. Според нея,  „Ако искаме качествено да работим, нужно е елегантно да се вмъкнем в системата”, да не разделяме пациентите, да постигнем ефективна защита на техните нужди.

29 юли 2014, АДД