unicef2Заседание на Областната координационна група за подпомагане изпълнението на проект „Подкрепа за деца в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства” се състоя на 20.ноември 2013година. Проектът се изпълнява от УНИЦЕФ в партньорство с Областна администрация Сливен и Общините – Сливен, Нова Загора, Котел, Твърдица. Заседанието бе открито от Областния управител на Сливен – Корнелий Желязков, който представи членовете на координационната група и нейните основни функции. Участниците в заседанието приеха:

– правила за организацията и дейността на областната координационна група;

– план за действие по проект „Подкрепа за деца в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства” за област Сливен.

Велислава Делчева – консултант на УНИЦЕФ по въпроси  на правосъдието и съдебната реформа, представи дейностите по развитие на специализираните услуги „Правна помощ” и „Синя стая”. Дилян Стойков, началник отдел „Социални дейности, здравеопазване и спорт” в Община Сливен, обеща Общината да предостави помещение за „Синя стая” в Дневен център за деца и младежи с увреждания „Свети Стилиян Детепазител”. Тази стая ще се ползва от представители на институциите – съд, прокуратура, полиция, социални работници, адвокати.

В края на срещата, Ангел Гагашев – председател на Районен съд Сливен, попита– Къде ще бъде Синята стая; по кои дела ще се ползва? В кои случаи ще приемем, че има деца в риск?

След проведената дискусия, г-н Гагашев предложи да се напишат Правила за работа в Синята стая.