Предвидената процедурата включва: Обособена позиция 1: Провеждане на тематични срещи, беседи „Мобилна академия“ – осигуряване на логистика, зала, кетъринг, материали за участниците.; Обособена позиция 2: Организиране на Кампания под мотото „Традициите -път към доброто образование“ – осигуряване на на логистика, сцена, озвучаване, сценарий, водещи, участници.

Краен срок: 16 август 2020