Дилян Стойков

Dilyan_StВие участвахте в двете основни срещи по проекта РОМЕД/РОМАКТ в София и в Сливен. Очаквате ли в близко време практически резултати, които да доведат до конкретни ангажименти на общинската власт?
Общинската власт има ангажименти от години, които са доста трайни. А що се отнася до конкретните програми РОМЕД/РОМАКТ, Община Сливен е една от първите,  официално заявила желание за включване в тях, съвместна работа и използване на възможностите за подобряване на взаимодействието с ромската общност.
РОМЕД/РОМАКТ са отворени програми. Те нямат ясно структуриран характер, което предполага възможност за свобода на действие на местно ниво. Аз лично съм много заинтересован на къде ще се развие програмата. Всяка община по свой си начин би трябвало да намери пътя. Постигането на конкретни резултати зависи от общината, като администрация и от ромската общност. Това е двустранен процес община-общност.
Факта, че участваме в РОМЕД/РОМАКТ, вече е ангажимент. Хората, които ще излязат от общността, трябва да имат нагласата да реализират този процес. Смятам, че има такива хора, които не са видими, но има какво да кажат.
Програмата е безвъзмездна. Общината няма да получи финансов ресурс. Организациите също няма да получат нищо. Фактът, че това е програма на Европейския съюз, дава легитимност на този процес. Как точно ще се случи този процес, зависи от нас.

Какво предвиждате за активизиране на ромската общност в общината в изпълнение на Националната стратегия за интеграция на ромите?
В съответствие с националната и областна стратегии общината има разработен общински план, който е до края на 2013 година. В началото на 2014 предстои да се напише нов план. Не мисля, че хората ги интересува колко страници е Плана. Това е процес, който си върви. Доколко самите хора проявяват интерес към него, това е друг въпрос.
Как ще се избере тази общностна група за работа? Аз не искам да го правя. Не виждам смисъл в това. Не е това идеята на програмата. Бих ги подкрепил, но не би трябвало да ги определя администрацията. Следващата стъпка на процеса на формиране на тази група трудно ще се осъществи без активността на общината, медиаторите, НПО.
Но това е един процес, който се надявам да се структурира до края на годината. Аз, като част от екипа на общината, ще съдействам напълно и безвъзмездно.

 

Тони Иванова