P1090226Сдружение „Ромска академия за култура и образование” проведе втори и трети модул обучение на застъпниците от Чинтулово на 24 – 27  февруари 2014г по проект „Ромски застъпнически звена – обучени и овластени”. Лектори бяха Стела Костова и Васил Чапразов.
Теми на обученията: Структура и функции на Общински съвет, работа на постоянните комисии, сесии на общинския съвет, кой може да внася предложения. „Структура и функции на на Общинска администрация; Административни услуги; Кмет на село. Селски съвет. Правомощия и механизми за управление; Спечелване на подкрепа за кауза; Практически подходи при провеждане на емпирично социлогическо проучване; Методи за регистрация на първична информация.“

 logo copy„Проект  „Ромски застъпнически звена – обучени и овластени“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“ – www.ngogrants.bg