0000217833-articleНа 24 март в София се събират хората от образованието, бизнеса и медиите
„На един език ли говорят теорията и практиката?“ – под това мото на 24 март в София ще се проведе конференция “Образование и бизнес“, организирана от три водещи икономически медии – Bulgaria On Air и Investor в партньорство с Bloomberg.
Едно от най-известните лица на Bloomberg – Джонатан Феро, ще дойде специално в България, за да модерира дискусията между хората от образованието, бизнеса и медиите. Конференцията си поставя за цел да намери решения за това как да се създадат условия за запълването на празнините за качествени специалисти в бизнеса. Тя ще търси и пътища за качествената реализация на младите специалисти в бизнеса.
“Образование и бизнес“ цели да очертае проблемите в средното и висшето образование в България. Реален резултат от конференцията ще бъде резюме на предложенията за промяна и подобряване на образованието у нас, което ще бъде изпратено до всички страни в процеса.
По време на събитието в специални урни ще се събират предложенията на участниците за промени в българското образование. Събраните предложения заедно със заключенията от дискусията между образованието и бизнеса ще се обобщят в документ, подписан от панелистите и главните участници в конференцията и изпратят в отвoрено писмо до Министерство на образованието. В рамките на конференцията ще се проведат няколко дискусионни панела, по време на които ще бъдат представени последователно предимствата и недостатъците на българското образование.
В първия панел участие ще вземат представители на образователната система, висши учебни заведения, студенти и родители. След това думата ще бъде дадена на бизнеса. Бизнесът ще има възможност да сподели добрите практики, с които допринася за това как системата да работи по-добре и учебните заведения да създават успешни и добри кадри за бизнеса. Модератор на първия панел е Мария Шишкова, управляващ директор на AimsHumanCapital.
Дискусията на втория панел ще разисква очакванията и изискванията на бизнеса в страната, а негов модератор е Сашо Дончев, изпълнителен директор на ”Овергаз” и Председател на УС на БСК.
В рамките на третия панел образованието и бизнесът ще говорят заедно, модерирани от Милена Стойчева, изпълнителен директор на JuniorAchievеmentBulgaria.
Четвъртият панел ще бъде посветен на медиите и тяхната роля за промяната в образователната система.
Конференцията се организира в партньорство с Виваком и Висшето училище по застраховане и финанси. Тя е първата тема от предстояща поредица дискусионни събития, с които организаторите си поставят за цел да предизвикат задълбочен дебат по ключови за обществото ни процеси.

5 март 2014, Петя Славова