P1090054„Внука ми го няма в списъците за курсове в Бюро по труда, а има средно образование. „Защо не назначавате по един човек от семейство в програмите за заетост към Общината“  с тези думи се обърна Юлиян Юнаков към представителя на Общината – Дилян Стойковпо време на обучението на застъпниците. Г-н Стойков – началник отдел „Социални дейности, здравеопазване и спорт“, обясни какви са изискванията за работа в Общинска администрация, каква е структурата на Общината, как застъпниците да подготвят своите заявления, до кого да ги адресират …

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ проведе двудневното обучение по проект „Ромски застъпнически звена – обучени и овластени“ на 28 и 29 декември 2013г. Лектори бяха Дилян Стойков и Васил Чапразов.
Теми на обучението  „Структура и функции на на Общинска администрация; Административни услуги; Кмет на село. Селски съвет. Правомощия и механизми за управление; Спечелване на подкрепа за кауза; Практически подходи при провеждане на емпирично социлогическо проучване; Методи за регистрация на първична информация.“

logo copy-0-0-1-0 „Проект  „Ромски застъпнически звена – обучени и овластени“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“ www.ngogrants.bg