dav

dav

Екипа на Ромска академия за култура и образование раздаде учебници на 30 деца по програма „Равен шанс достъп до средно образование“. Учениците са от 8 до 12 клас, учащи в гимназиите в гр.Сливен. Заедно с учениците имаше техни учители, родители, приятели, които изразиха своята благодарност за оказаната им помощ.

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

рако, 02.10.2018