00   2lv-monetaДнес Управителният съвет на Българската народна банка взе решение за пускане в обращение от 7 декември 2015 г. на нова разменна монета – законно платежно средство, с номинална стойност 2 лева, емисия 2015 г.

На лицевата страна на монетата в центъра на вътрешния кръг е обозначена номиналната стойност с цифрата „2″, набраздена с линии. По периферията са изобразени графични елементи от пресечени линии, разположени и във вътрешния кръг, и по външния пръстен.

В долната част на монетата е изписан текстът „ЛЕВA“, като буквите започват от външния пръстен и навлизат във вътрешния кръг, а годината на емисията „2015″ е разположена върху външния пръстен, вдясно от текста „ЛЕВA“.

На обратната страна на монетата във вътрешния кръг е разположен стилизиран образ на Паисий Хилендарски и са изписани годините „1722 – 1773″, а върху външния пръстен – текстовете „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ и „БЪЛГАРИЯ“.

Техническите параметри на монетата са:
• емисия – 2015 г.;
• номинална стойност – 2 лева;
• метал – двукомпонентна монета; вътрешен кръг от сплав със златист цвят – CuNiZn; външен пръстен от сплав със сребрист цвят – CuNi;
• качество – гланц;
• тегло – 9 г;
• диаметър – 26.5 мм;
• гурт – редуващи се назъбени и гладки сектори.

Автор на художествения проект е Ваня Димитрова.

БНБ подчертава, че банкнотите с номинална стойност 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г., ще продължат да бъдат законно платежно средство едновременно с новата разменна монета от 2 лева.
23.10.2015, money.bg