MS_2648В Световния ден на човешките права – 10.декември, 35 ромски активисти от страната, окупираха приемната на Министерски съвет с настояване да бъдат приети от вицепремиера – Зинаида Златанова. Срещата с г-жа Златанова, която е и председател на НССЕИВ, бе очаквана преди това в хотел „Принцес”, където се проведе конференция  на тема „Отвъд програмирането: изпълнение и резултати от политиките за интеграция на ромите в България”. Провокирани от отсъствието на вицепремиера, както и от нескопосания колаж от изветрели информации, представени в доклада на НССЕИВ от 190 страници, ромите съзряха партийна неприязън и липса на държавнически подход на коалиционното правителство, което всекидневно, демонстративно заявява желание за диалог с гражданските организации.
Двучасовото чакане в приемната се увенча с успех.
По време на срещата с вицепремиера, Стела Костова – председател на РАКО, зам.председател на НССЕИВ, представи Декларация, подписана от ромските организации напуснали НССЕИВ и конференцията в Принцес.
Кое държавно управление ще промени трагичната по размерите си, дискриминационна картина на ромската действителност?!; Къде в тази реалност се намира т.н. Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси?, питат ромите.
Милен Миланов заяви, че ромските организации искат да бъде създадено Министерство по малцинствените въпроси.
Лили Макавеева, от Интегро, каза че досегашната политика за интеграция на ромите всъщност води до тяхната маргинализация, до пренебрегване на техните културни особености и достижения.
Деян Колев, от Център „Амалипе”, посочи, че най-често в Националния съвет се обсъждат въпроси на ромската общност.
Васил Чапразов напомни, че Европейските изисквания са конкретни и касаят ромската общност, а не изобщо малцинствата, което би трябвало да означава, че и Националния съвет ще има конкретни задачи при изпълнение на Националната стратегия.
Чапразов предложи да се създаде държавно ведомство, което да работи за изпълнението на „Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020” и да се ръководи от роми с необходимата експертиза, както и от специалисти от други етноси, които да имат съответната подготовка по малцинствени въпроси.
Вицепремиерът не прие предложението на ромските организации за създаване на Министерство по етническите въпроси, както и не се съгласи със създаването на звено в НССЕИВ, което да фокусира работата си върху проблемите на ромите.
Златанова категорично отказа и третото предложение на ромите за министерство за изпълнението на Националната стратегия: „Не, това няма да стане”
Г-жа Златанова нееднократно попита ромите защо не са напуснали Националния съвет по времето на силовия министър (Цветан Цветанов – вицепремиер и председател на НССЕИВ – б.а.). /РАКО, 11.декември 2013