logoПървият учебен ден Ромска академия за култура и образование/РАКО посвети на гимназистите. Петър, Асен, Зюмбюла, Веска, Грозданка, Радко, Донка, Неделчо, стипендианти по програма „Равен шанс – достъп до средно образование”, бяха посрещнати в офиса от екипа на организацията. С приветствени думи към тях се обърна Стела Костова, председател на РАКО. Тя пожела на учениците високи образователни успехи, година без неизвинени отстъствия от училище.

В краткия, откровен разговор, гимназистите с охота разказаха за неотменните си трудови дни на полето, в овощните градини, по жилищни строежи. Задоволство от възнаградената си работа изразиха Неделчо, Радко, Зюмбюла.

Стипендиантите доведоха със себе си и други ученици, едва днес разбрали за програмата „Равен шанс…” на Тръст за социална алтернатива. Те съжаляваха за своята неосведоменост, но заедно с това изразиха надежда, че РАКО няма да остане безразлична към техните нужди.

За втора поредна година екипът на РАКО ще подкрепя 10 ученици от селата с карти за пътуване.

15 септември, АДД