256x170Младежите в България на възраст между 25 и 34 години са сред най-често живеещите с родителите си в Европейския съюз, съобщава БТА, цитирайки изследване, публикувано в белгийския печат. Според проучването техният дял е 52.8%.
Водят ни единствено словаците – с 56.6 на сто. На трето място са гърците – 51.6%. Най-рядко се случва да живеят с родителите си младежите в Дания (1.8 на сто), Финландия (4 на сто) и Швеция (4.1 на сто).
Изданието допълва, че сред южните народи значение за задържането на младежите в родния дом имат патриархалните традиции и кризата.
Преди известно време в Белгия бяха разпространени данни по същия показател за младежите на възраст 18-24 години, които показаха, че 80 на сто от тях живеят с родителите си.
Тогава като причина за това бяха посочени повишените цени на жилищата, нарасналите трудности в намирането на постоянна работа и все по-честите разводи.
В публикациите не е посочен първоизточникът на статистическите данни.

27.01.2014, news.bg