P1100177Писмо до кмета на Сливен обобщава належащите нужди на ромите
Два дни сливенци от местната активна група/МАГ, работеща по програма „РОМЕД2-РОМАКТ“ на Съвета на Европа,  разискваха проблеми на общността, свързани със здравеопазването и заетостта.

В края на първия етап от проекта – до края на юни 2014, те трябваше да анализират  направените от членове на групата предложения и да вземат  решения, скрепени със съответен бюджет, които да насочат за реализиране от общинското управление.
Според участниците в МАГ, представители на ромската общност от сливенските квартали  Надежда и Никола Кочев, най-наболелите проблеми в здравеопазването са:
– липса на осигуровки
– липса на лични лекари
– дискриминационно отношение
– липса на информация
–  липса на спешен кабинет /доболнична помощ в ромските квартали
Високата безработицата сред ромите се дължи на:
– ниската им квалификация
– голямата трудова дискриминация

P1100186Групата на местните активисти изготви таблици по приоритети, в които те описват проблемите, начините за тяхното решаване, нужните средства.
Активистите на общността изготвиха писмо до кмета на община Сливен – инж.Кольо Милев, с посочените  проблеми и готови решения, които да влязат, като мерки в актуализацията на Общинския план за интеграция на ромите.
Мирослав Емилов, Наташа Тодорова, Д-р Стефан Панайотов, Станимир Стоянов, Венета Захариева, както и мнозинството от членовете на МАГ, дълбоко вярват, че усилията им, подкрепени от ЕС, ще приближат ромите до реално участие в изпълнението на решения, които касаят ромската общност.

28 юни 2014, Антония Захариева, АДД