На 8 февруари 2022г. се проведе пресконференция, на която Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ обяви стартирането на проект „Културни хоризонти“, финансиран от Национален фонд „Култура“ . Основната идея на проекта е да приложи принципите на устойчивото развитие чрез повишаване на капацитета на РАКО за организиране на събития и привличане на широк кръг публики. Целта е свързана с целите и мисията на организацията ни за осъществяване на активна дейност за обръщане на ромската общност към своите корени, към фолклора, историята и ромската култура; популяризира високите постижения на ромите в областта на културата, изкуството и науката. В рамките на 12 месеца творческия екип ще насочи усилията си в разработване и пробация на Стратегия за повишаване на капацитета на РАКО за организация на събития и привличане на публики, както и нейната актуализация след провеждане на едно пилотно събитие в рамките на проекта и други, организирани през 2022 г. събития от кандидата; организация и провеждане на пилотно събитие литературно-музикален концерт и неговото излъчване в дигитална среда с цел повишаване на достъпа до култура и изкуство в малките населени места.

Финансовата подкрепа в размер на 65000лв е предоставена от Национален фонд „Култура”.