zx450y250_1206745Корупцията струва около 120 милиарда евро годишно на икономиката на ЕС

Борбата срещу корупцията отдавна е приоритет за България, а законодателните реформи доведоха до създаването на нови структури. Въпреки това корупцията продължава да се шири. Това отбелязва Европейската комисия в първия си доклад за борбата срещу корупция за целия Европейски съюз, предаде пресслужбата на институцията. Според текста корупцията остава предизвикателство за цяла Европа.
В доклада за България еврокомисията предлага страната да предпазва институциите за борба срещу корупцията от политическо влияние и да назначава управленските им кадри с прозрачна процедура, основаваща се на качествата на кандидатите.
Подобно на мониторинговия доклад по механизма за сътрудничество и проверка, Брюксел отбелязва, че случайното разпределение на делата в съдилищата трябва да се гарантира чрез ефективна общонационална система.
Еврокомисията предлага още да бъде приет етичен кодекс за народните представители, а в областта на обществените поръчки да се налагат възпиращи санкции както на национално, така и на местно равнище.
Според обобщението на доклада за всички 28 членки корупцията продължава да бъде предизвикателство за Европа. Тя засяга всички държави – членки на ЕС, и струва около 120 милиарда евро годишно на икономиката на ЕС. Според Брюксел страните от ЕС са предприели много инициативи през последните години, но с променливи резултати и трябва да се направи повече за предотвратяването и наказването на корупцията.
Докладът показва, че в различните държави членки естеството и равнището на корупцията и ефективността на мерките, предприети за борба с нея, се различават. От него става ясно още, че на корупцията трябва да се отдаде по-голямо внимание във всички държави членки.
Текстът включва специална глава, посветена на обществените поръчки. Комисията припомня, че това е много важна област за икономиката на ЕС, тъй като приблизително една пета от БВП на ЕС се изразходва всяка година от публични образувания за закупуването на стоки, за услуги и строителни работи. В същото време това е и област, която е предразположена към корупция.
Освен анализ на ситуацията във всяка държава – членка на ЕС, Европейската комисия представи и две обширни проучвания на общественото мнение. Повече от три четвърти от европейските граждани и 84% от българите са съгласни, че корупцията е широко разпространена в тяхната страна, а повече от половината (56%) смятат, че равнището ѝ в тяхната страна е нараснало през последните три години, показват данните.
Четири процента от европейците и 11% от българите споделят, че през изминалата година им е бил поискан или се е очаквало да дадат подкуп. Само 9% от българите – най-ниският дял в ЕС – смятат, че се провеждат достатъчно наказателни преследвания, за да се възпрат хората от корупционни практики.
„Държавите членки са извършили много през последните години в борбата с корупцията, но днешният доклад показва, че това никак не е достатъчно. В доклада се дават препоръки за по-нататъшни действия и очаквам с нетърпение да работя съвместно с държавите членки в тази насока“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС в областта на вътрешните работи.
За България констатациите по новия доклад не са нови. Страната от седем години е обект на мониторинг по механизма за сътрудничество и проверка, като един от основните елементи в него е борбата срещу корупцията. В последния доклад, публикуван в края на януари, еврокомисията отново посочи: „Широко разпространената корупция се приема като сериозен проблем и представлява значително предизвикателство за властите в България.“

Дневник, 03 февруари 2014